Disclaimer

Medische diagnoses worden niet gedaan
Energy is Key en Reiki en Kruiden, zullen nooit op basis van klachten een medische diagnose stellen. Ook de websites, www.energyiskey en www.reikienkruiden, zijn nooit een vervanging van een medische diagnose. Indien je specifieke informatie wenst, of een diagnose, kun je je richten tot je artsen, en bij dieren bij de dierenarts.
Alle berichten die Energy is Key en Reiki en Kruiden publiceert, kan je geen rechten ontlenen. Ook kan dit geen aanbeveling zijn om ziektes te behandelen of een gespecialiseerd arts niet te raadplegen.

Resultaat en eigen risico behandeling
Energy is Key, en Reiki en Kruiden, bieden diverse behandelingen c.q. consulten aan. De keuze voor de behandeling, en de keuze uit therapieën valt onder de eigen verantwoording, het eigen risico van de cliënt. Tevens staat het resultaat van de behandeling niet vast. De behandelingen die worden aangeboden door Energy is Key en Reiki en Kruiden zijn met de uiterste zorg samengesteld, en zullen ook met de beste zorg en kunde worden uitgevoerd. Echter zijn niet alle behandelingen c.q. therapieën voor iedereen even effectief. Na de behandeling dient het zelfgenezend vermogen en het lichaam danwel de geest/ziel van de cliënt zelf aan de slag te gaan.


Op deze pagina vindt u de disclaimer van Energy is Key, Reiki en Kruiden. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op onze websites aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharon van Mook (Energy is Key, Reiki en Kruiden), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te )her)gebruiken. Het intellectueel eigendom rust bij Sharon van Mook (Energy is Key, Reiki en Kruiden). Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, maar het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken.


Energy is Key / Reiki en Kruiden streeft er naar om de website zo actueel mogelijk te houden, en werkt de inhoud dan ook regelmatig bij. Energy is Key geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt vermeldt.
Energy is Key kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de websites.
Energy is key is niet verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van pagina’s van externe partijen waar mogelijk naar verwezen wordt. Deze pagina’s zijn echter wel met de grootste zorg uitgekozen door Energy is Key / Reiki en Kruiden.
Aan de informatie op de websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.
Energy is Key zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Energy is Key kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.
De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op de websites. Energy is Key is nooit aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortkomt.
 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Energy is Key, Reiki en Kruiden, op deze pagina.


EMAIL:
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.