Privacyverklaring

Energy is Key (Reiki en Kruiden), gevestigd te Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.energyiskey.nl – info@energyiskey.nl
Sharon van Mook te Sprang-Capelle
Tel: 06-48786536

 

  1. van Mook is de Functionaris Gegevensbescherming van Energy is Key (Reiki en Kruiden) Zij is te bereiken via sharon@energyiskey.nl

Persoonsgegevens die Energy is Key verwerkt

Energy is Key – (Reiki en Kruiden) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij dieren:
– Naam dier
– Diersoort
– Ras
– Geslacht
– Geboortedatum
– Castratie ja/nee
– Naam eigenaar

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@energyiskey.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energy is Key – Reiki en Kruiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Energy is Key – Reiki en Kruiden neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energy is Key – Reiki en Kruiden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energy is Key – Reiki en Kruiden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Na een consult worden de verslagen maximaal 3 jaar bewaard
– Na het op maat maken van een remedie, worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard
– Foto’s die worden gebruikt tijdens de behandeling, worden binnen 24 uur na de laatste afspraak verwijderd. Indien een behandelingen reeks langer dan 2 maanden duurt, wordt iedere maand de foto verwijderd. Je dient dan zelf een nieuwe foto aan te bieden (Energy is Key neemt hiervoor contact met je op)
– Speeksel- en/of urinemonsters, alsmede haarstukjes van honden, worden direct na de behandeling weggegooid. Deze zaken worden weggegooid, los van persoonsgegevens (NAW).
– Facturen: volgens de wettelijke richtlijnen, maximaal 7 jaar
– Nieuwsbrief: deze kan je op ieder moment zelf uitschrijven in de nieuwsbrief, of door een email te sturen naar info@energyiskey.nl.
– Alle klantgegevens worden op een externe harde schijf met wachtwoord opgeslagen. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Energy is Key – Reiki en Kruiden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit in overleg met jou, met jou in de CC van een email. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energy is Key – Reiki en Kruiden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energy is Key – Reiki en Kruiden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@energyiskey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Energy is Key – Reiki en Kruiden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ik werk voor mijn dienstverlening samen met;
– CRM Programma en facturering (Salonized)
– Webhosting (one.com)
– Boekhouding (Administratiekantoor van den Aker)
– Website beheer: Multi Web Wereld
– Facturering: Salonized / Mollie
– Online leeromgeving: Huddle
– Mailprogramma: Mailblue

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energy is Key – Reiki en Kruiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energyiskey.nl